Forskarlarm: Mängder av människor kommer att dö av hettan

Klimatförändringarna gör jorden allt varmare – och värmen dödar.

Nu uppger forskarna att riskerna med extremhettan har underskattas grovt.

– Vi gör tropikerna obeboeliga. Mängder av människor kan komma att dö, säger klimatforskaren Chloe Brimicombe till Inside Climate News.

Jorden är redan mer än en grad varmare än den var innan vi började använda fossila bränslen.

Och uppvärmningen fortsätter.

Något som kommer att leda till ett allt mer extremt väder – med hetta, torka och översvämningar som följd på stora delar av jorden

Vid en konferens i april som anordnades av European Geosciences Union presenterades flera nya studier om extremhetta, rapporterar nyhetssajten Inside Climate News.

Ny forskning visar att dödligheten på jorden på grund av extremhetta ökar. Trots det har hälsoriskerna inte tillräckligt beaktats eller kommunicerats jämfört med andra risker kopplade till klimatförändringarna, enligt klimatforskaren Chloe Brimicombe vid brittiska University of Reading.

– Hettan dödar osynligt. Men extremhettan är inte tillräckligt studerad i forskning, sett till risken, säger hon till Inside Climate News.

Vid år 2070 väntas 1,5 miljarder människor vara utsatta för extremhetta på jorden.

– Vi gör tropikerna obeboeliga, säger Chloe Brimicombe till nyhetssajten. Om uppvärmningen får fortsätta ohejdat kommer mängder av människor att dö och det kommer att leda till massmigration.

Amerikanska storstäder upplevde tre gånger så många perioder av extremhetta under 2010-talet som under 1960-talet. En annan ny studie gör gällande att risken för elavbrott kan leda till stigande dödstal i USA.

”Halv istid”

Globalt har extremhettan dödat 166 000 människor mellan 1998 och 2017, enligt WHO.

– Stora delar av samhället tänker inte på hettan som ett hot, säger klimatforskaren Fredi Otto vid University of Oxford till Inside Climate News.

Källa: Inside Climate News 2020-2021

______________________________________________________________________________________________

© KlimatCellen