Klimatlarmet: Fyra dystra rekord i fjol.

Människor dör och enorma värden raseras till följd av klimatkrisen. Samtidigt har fyra nya dystra rekord slagits på jorden. Nu manar FN-toppen till kraftsamling - för att förhindra en klimatkollaps. Enligt FN- organet slogs inte mindre än fyra dystra klimatrekord under 2020.

Halterna av växthusgaserna koldioxid och metan är högre än någonsin i atmosfären. Havsnivån är också rekordhög och har nu stigit med 10 centimeter sedan 1993, till stor del till följd av smältande glaciärer. Världshaven är surare än någonsin, till följd av att de absorberar runt en fjärdedel av våra koldioxidutsläpp. Något som bland annat hotar världens korallrev. Haven är samtidigt varmare än någonsin. Något som väntas få negativa följder för marint liv. Om fem år kan 50 procent av världen nå 1,5 graders uppvärmning. Sedan kommer transporterna att öka under en tid då de måste minskas. Källa: Aftonbladet 22/05/19


FN-chefen: Klimatkatastrof efter invasionen.

-Världen går i sömnen mot en klimatkatastrof, sa FN:s generalsekreterare Antonio Guetteres i ett tal på måndagen. Klimatmålen riskeras efter kriget i Ukraina menar han.

I Parisavtalet som slöts 2015 bestämdes att länderna ska sträva efter att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Uppgången på världens olje- och gasmarknad efter den ryska invasionen och sanktionerna riktade mot Ryssland gör att länder riskerar att fastna i beroende av fossila bränslen när det ska ersätta rysk olja och gas säger FN-chefen.

Många länder kan ompröva sina strategier för energi i den nuvarande situationen, sa Guterres i det videotal han höll vid en konferens i London arrangerad av tidningen The Economist.

Guterres sa att länderna ska öka sina klimatansträngningar i stället för "att ställa sig på bromsen" som en följd av kriget.

Källa: Omni 22/03/21


KlimatCellen: Vi måste rädda jorden nu - Jorden har vi lånat bara - Tänk på våra barn och barnbarn!   

Snart är det för sent. Kritiskt läge.

______________________________________________________________________________________

© KlimatCellen