Forskare varnar: Kommer leda till 4 000 nya virus.


Klimatförändringarna driver djur på flykt. Något som leder till att 4 000 nya virus kommer att "spilla över" till människan  med ökad risk för dödliga pandemier.

-Vi kan inte trycka tillbaka det här i flaskan igen, säger biologen Colin Carlson till Inside Climate News.

Hundratusentals människor bryter just nu upp från sina hem för att undgå den extrema torkan i Sahel-området i Afrika.


Men det är inte bara människor som tvingas fly ett allt hetare klimat. Även djuren söker sig bort. I maj drabbades världen av ett utbrott av apkoppor. Sjukdomen är zoonotisk vilket innebär att den sprids från djur till människan.

Med klimatförändringarna, den ökade skogsskövlingen och människans intrång i tidigare orörd natur ökar kontakterna mellan människor och vilda djur. Det gör att fler zoonotiska sjukdomar hoppar över artgränserna.

Risken finns att något av de nya virusutbrotten kommer att leda till nästa dödliga pandemi.


Colin Carlson, biolog på amerikanska Georgetown University, har tillsammans med sitt team undersökt exakt hur många nya virussjukdomar vi måste räkna med. Vi vet att arter rör på sig och vi vet att det förmodligen har betydelse för andra virus

Resultatet från Colin Carlson och hans team är alarmerande och har publicerats i tidskriften Nature: Under de kommande 50 år väntas 4 000 virus hoppa från djur och människan.

Att bekämpa klimatförändringarna ger enligt forskningen begränsad effekt på antalet nya virus. Däremot betonas vikten av att bevaka virusen och upptäcka tidiga utbrott, innan det utvecklas till pandemier.

Världens regnskogar, med sin myllrande mångfald av liv, är fulla av okända smittämnen.

Källa: Colin Carlson, biolog vid amerikanska Georgetown University - Aftonbladet 22/07/02


Fotnot: I maj 2022 drabbades världen av ett utbrott av apkoppor, även Sverige drabbades.

____________________________________________________________________________

© KlimatCellen