Vad säger den senaste IPCC-rapporten?

I den senaste klimatrapporten AR6 Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change”/”Att begränsa klimatförändringen” från FN:s klimatpanel IPCC som presenterades 4 april 2022, kan vi läsa om hur världen kan förhindra att temperaturökningen överstiger 1,5 grader.

 Budskapet är kristallklart – läget är akut, gapet för att ligga i linje med 1,5 gradersmålet växer och utsläppen ökar globalt. Drastiska utsläppsminskningar krävs. Länder som Sverige behöver gå före och sätta konkreta utsläppsbudgetar. WWF kräver en bindande utsläppsbudget som sätter en gräns för hur mycket växthusgaser Sverige får släppa ut.

Källa: Världsnaturfonden WWF


Sammanfattning av FN:s IPCC-rapport ”Att begränsa klimatförändringen” (Rapporten februari 2022)

  • Växthusgasutsläppen under 2010 till 2019 var de högsta någonsin för något årtionde under mänsklighetens historia.
  • Utsläppen fortsätter att öka främst på grund av att världens energisystem baseras på fossila källor och utsläpp från förstörda ekosystem.
  • Kostnaderna för förnybar energi har sjunkit kraftigt. Klimatlösningar som sol- och vindkraft, elfordon och batterilagring har utvecklats snabbt – men mer behöver göras för att fasa ut kol, olja och gas.
  • Rapporten bekräftar att skydd och restaurering av naturliga ekosystem erbjuder stora möjligheter genom att suga upp och låsa in koldioxid från atmosfären.
Källa: Världsnaturfonden WWF


IPCC: Klimatet väntas förvärra globala leveransstörningar. (Rapporten Januari 2021)


Riskerna för störningar i de globala leveranskedjorna ökar i och med klimatförändringarna och det kan i sin tur minska stabiliteten på bränslemarknaden och öka varubristen i världen. Det framkommer i den färska rapporten från FN:s klimatpanel IPCC vilken har undertecknats av 270 forskare från 67 länder, skriver Financial Times.


Enligt rapporten kommer klimatrelaterade chocker så som extremväder bli mer vanligt förekommande och med allvarligare konsekvenser när jordklotet värms upp. Dessa har enligt forskarna potential att luckra upp det världsomspännande handelsnätet och driva upp priserna på kritiska varor som livsmedel samt hindra internationell utveckling.


Jordklotet har sedan industrialiseringen värmts upp med 1,1 grad Celsius och är på väg mot 3 graders uppvärmning år 2100, enligt IPCC. Vid all ökning över 1,5 grader väntas varje marginell höjning få exponentiella konsekvenser för livet på jorden.

Källa: IPPC - Fotnot: IPPC = International Plant Protection Convention, FN:s Klimatpanel


Klicka gärna under länkar Naturvårdsverket så får du mer information om klimatet.

_____________________________________________________________________

© KlimatCellen