En miljon arter hotas i dag av utrotning. Det slår FN:s expertpanel för biologisk mångfald fast och konstaterar att vi befinner oss i det sjätte massutdöendet. Hotet mot växter och djur utgörs till stor del av mänsklighetens framfart – det gäller inte minst under ytan.

 

Situationen för havets växter och djur är alarmerande, men lika oroväckande är det faktum att vi faktiskt inte vet omfattningen av förödelsen under ytan. Dagens statistik gäller bara ett utvalt antal arter och det saknas säkerställd fakta över alla de fiskar, växter och djur som hotas. 

Så vad vet vi om tillståndet i världens hav? Vi listar åtta skrämmande fakta om livet i havet som borde räcka för att världens politiker ska dra i nödbromsen: 

Åtta skrämmande fakta om havet 

  1. Över 90 procent av alla fiskbestånd fiskas för hårt eller precis på gränsen. Det påverkar inte bara arten som fiskas utan kan orsaka en trofisk kedjereaktion vilket rubbar en hel rad arter i näringskedjan.
  2. Två tredjedelar av marina miljöer som tångskogar, sjögräsängar och mangroveområden har skadats av mänsklig påverkan. Livsviktiga miljöer som fungerar som barnkammare och skydd för många fiskar och andra havslevande djur. 
  3. Hälften av alla korallbestånd har försvunnit på 150 år. Koraller som bildats under tusentals år och som liknas vid havets regnskogar. 
  4. En tredjedel av alla däggdjur i havet som blåvalar, delfiner, sjökor och tumlare hotas av utrotning. Detsamma gäller för världens hajar och rockor. 
  5. Gödselmedel från jordbruket har dödat havsbotten längst med kusten i 400 områden över hela världen. En död yta på 245 000 kvadratkilometer, vilket motsvarar hela Storbritannien. 
  6. 300-400 miljoner ton tungmetaller, lösningsmedel, giftigt slam och annat avfall från industrianläggningar dumpas årligen i världens vatten. 
  7. Varje år dumpas cirka åtta miljoner ton plast i våra hav. En vikt jämförbar med 1,3 miljoner elefanter. Hälften av denna plast sjunker till botten. 
  8. 470 arter är rödlistade i svenska hav. Närmare 140 av arterna hotas av ohållbart fiske och nära 120 av dessa specifikt av bottentrålning. 

Människan hotar livet under ytan 

När FN listar de största hoten mot livet i havet är det vi människor som är skyldiga till merparten av förödelsen. Hoten påverkar inte bara havens biologiska mångfald, utan kommer också ha allvarliga konsekvenser för mänskligheten. 

Mänskligheten är beroende av friska hav. Havet producerar hälften av syret vi andas, hjälper till att mildra klimatförändringar genom att ta upp koldioxid, förser oss med energi, mat, inkomst och kustskydd men ger oss även njutning, vila och kulturella värden. Trots det saknar 92 procent av haven skydd och vi behandlar ofta våra hav helt utan omsorg. Källa: Naturskyddsföreningen 2021

__________________________________________________________________________________________________________
© KlimatCellen