Senast uppdaterad: 23/03/20

G L A D  S O M M A R  !

                                                                        Hej!

                                  OBS! Lämna aldrig ut bank-id eller koder oavsett vem som ringer!


Klimatfrågan är en av vår tids ödesfrågor. De utsläpp som vi släpper ut idag stannar i atmosfären under väldigt lång tid. Det innebär att de beslut vi fattar idag påverkar inte bara vår egen, utan även kommande generationers levnadsförhållanden.

Människan har redan bidragit till att jordens medeltemperatur har stigit med en grad. För att inte orsaka förödande effekter för mänskligheten och ekosystemen måste vi hejda den globala uppvärmningen till under 1,5 grad.

Denna hemsida kommer helt att ägna sig åt klimatförändringarnas effekter här i Sverige och världen. Hur det påverkas oss människor nationellt och globalt. Vad gör vi människor åt detta? Här i Sverige och i världen. Kommer det att räcka!

Det är katastrofer av väderslag världen över. Det är torka, översvämningar, värmeböljor och mycket annat.

Sverige påverkas av omvärlden när det gäller klimatförändringar!

Snart är det för sent. Kritiskt läge. De senaste veckorna har vädret ställt till med stora problem på flera håll i världen. Forskare menar att bevisen för att vi närmare oss en kritisk punkt är nära - om inte redan är för sent.

Rapport från FN: Närmar oss en katastrof. Temperaturen i världen ökar med 2,7 grader. Världens utsläpp ökar i stället för att minska. Det visar en ny FN-rapport där det står klart att vi inte når målet att stoppa den globala uppvärmningen från att nå 1,5 grader. Vi närmar oss en katastrof säger FN-chefen Antonio Guterres.Jorden är på väg mot 2,7 graders uppvärmning. Temperaturen kommer att nås år 2100 om inte utsläppen minskar. Enligt FN måste utsläppen nästan halverad fram till 2030, men som det ser ut idag kommer det i stället att öka med 16 procent. Misslyckas man med att nå målet från Paris-avtalet, 1,5 grader, kommer det att mätas i massiv antal förlorade liv och uppehällen. 210919

Vad har hänt med klimatet under 2020?
Tvärt om så har vi sett rekordhöga halter av koldioxid i atmosfären under 2020. Det som har hänt är att utsläppen tillfälligt har minskat på många håll i världen, framförallt på grund av minskad produktion av konsumtionsvaror och minskat resande/transporter.

Ett av de största klimathoten är användningen av fossila bränslen. För att ha en chans att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader måste närmare 60 procent av den kvarvarande oljan och metangasen och nästan 90 procent av kolet lämnas kvar i marken, enligt en studie.

Koncentrationen av växthusgasen metan skulle behöva minska kraftigt nu. I stället ökar den - med rekordfart. 220413

Forskarlarmet: Allvarliga vändpunkter för klimatet kan redan ha nåtts.

Om den globala uppvärmningen inte begränsas till Parisavtalets 1,5-gradersmål kommer sannolikt en dominoeffekt sätta igång i klimatet. Det skriver The New York Times med anledning. Omni 220914

Nu pratar man om 2-3,5 gradermål

Det finns en sida om Europeiska Rådet (EU) under länkar. Rådet syns och åtgärder på klimatförändringarna på jorden.


KlimatCellen

______________________________________________________________________________________

Adress: https://klimatcellen.webber.se  Ansvarig för sidan: Leif Nyström  Foto: Pixabay Leverantör av sidan: webber.se Skapad: 21/08/01.  

______________________________________________________________________________________

 © 2021-2025 Klimat Cellen. Med ensamrätt.